Login         PSW   
Skriv sökord   

Copyright och villkor för att använda bilder från AGROFOTO®

AGROFOTO® har copyright för alla bilder i AGROFOTO®`s bildarkiv.

Olaglig användning av bilder från AGROFOTO® kommer att leda till åtal enligt danska och europeiska lagar.

Bilder från AGROFOTO® får under inga omständigheter vidarebefordras till andra personer, företag eller organisationer än de som har betalt för rätten att använda bilderna.

Innehavarna av abonnemanget får endast använda bilderna under perioden som de har tagit abonnemang för såvida inte annat överenskommits. Om en abonnemangsinnehavare inte vill förlänga abonnemanget, är abonnemangsinnehavaren skyldig att ta bort alla bilder från AGROFOTO®, som är nedladdade till datorer, program och annan hård- eller mjukvara i företaget. Efter abonnemangsperioden kan bilderna från AGROFOTO® under inga omständigheter användas i företaget. Det enda undantaget är material som tryckts under abonnemangsperioden.

AGROFOTO® kan inte under några omständigheter ta ansvar för om en eller flera bilder har fått fel titlar och på så sätt verkar ha ett felaktigt namn.

AGROFOTO® kan under inga omständigheter ta ansvar för möjliga förluster eller olägenheter, om hemsidan agrofoto.eu inte fungerar för en kortare eller längre period.

Det är inte tillåtet att änvända bilder med personmotiv i reklamsammanhang utan ett skriftligt tillstånd från personen/personerna i fråga.

Källhänvisning: När en bild från AGROFOTO® används som illustration i skrivet material, måste man skriva källa: “Foto: Agrofoto.eu”.