Login         PSW   
Skriv sökord   

Hur man söker i AGROFOTO®'s bildarkiv?

Språk
Alla bilder har danska sökord.
Alla växter, skadegörare och sjukdomar har latinska namn.
De allra flesta av de övriga bilderna har även engelska sökord.

Söka med mus
Alla bilder har ett eller oftast flera sökord. Nör du har gjort en sökning, visas resultatet på skärmen. Du kan se alla sökord som hör till en bild genom att föra musen över bilden. Sökorden beskriver normalt vad du ser på bilden. Det är särskilt en fördel om du har valt en vanligt förekommande sökord.

Klicka på en liten bild
När du har fått resultatet av en sökning kan du klicka på en bild och få en större storlek med Agrofotos logo. Under bilden kan du se sökorden som hör till den. När du använder ditt login-namn och lösenord, försvinner AGROFOTO®´s logo, och du kan ladda ner bilden på din dator.

Antal sökord
Om du använder flera sökord skall du lämna ett mellanslag mellan orden. De flesta bilder har 6-10 sökord. Om du vill se mjöldagg i höstvete, skriv “triticum aestivum erysiphe”.
Om du använder få väldigt vanligt förekommande sökord, kommer du att få många träffar. Då kan du lägga till flera sökord och få färre träffar. Om du använder många eller mycket specifika sökord, kommer du att få färre träffar.

Utvecklingsstadium
För de vanliga grödorna finns det flera fältbilder som visar olika utvecklingsstadier. Du kan snäva in din sökning genom att skriva utvecklingsstadium, men det måste alltid sluta på 0 eller 9, till exempel “60”.

Hjälp och inspiration för din sökning
På den här hemsidan kan du se alla sökord som används i bildarkivet. Här kan du får inspiration och ett intryck av hur stort arkivet är. Klicka på ett ord i listan, och du får träffarna.
Om du behöver hjälp, kontakta Andreas Østergaard via mail: agrofoto@agrofoto.dk eller via telefon +45 54430198.