Login         PSW   
Skriv søgeord   

Sådan søger du i AGROFOTO®'s billedarkiv

Sprog
Alle billeder er angivet med individuelle danske søgeord.
Alle plantearter, sygdomme og skadedyr er desuden angivet med latinsk søgeord.
Langt hovedparten af søgeord der ikke er plantearter, sygdomme og skadedyr, er oversat til engelsk.
Dette er mest af hensyn til kunder udenfor Danmark.

Mouse over
Alle billeder er udstyret med et eller normalt flere søgeord. Når du ser resultatet af din søgning, kan du se de søgeord der er tilknyttet billedet, ved at køre musen hen over motivet. Søgeordene beskriver reelt, hvad der er på billedet.

Klik på et lille billede
Ved at klikke på et billede får du det at se i stort format med vandmærke. Under billedet kan du se de søgeord, der er knyttet til billedet samt dets størrelse. Når du indtaster password og login forsvinder vandmærket, og du kan downloade billedet til din computer.

Antal søgeord
Hvis du skriver flere søgeord, skal du benytte ”mellemrum” mellem søgeordene. De fleste billeder er beskrevet med 6-10 søgeord. Hvis du ønsker at se meldug i vinterhvede skriver du søgeordene”vinterhvede meldug”.
Hvis du vælger få og ”brede” søgeord, vil du få mange billeder i gennemsyn. Herefter kan du tilføje flere søgeord, og derved gøre det nemmere at få overblik.
Hvis du bruger mange søgeord eller meget specifikke søgeord, vil du kun få enkelte billeder i gennemsyn.
Hvis du taster et søgeord og ikke får billeder frem, skyldes det, at der ikke er nogle billeder der passer til det pågældende søgeord.

Afgrødestadier
For alle de mest udbredte afgrøder er der mange billeder af afgrøder og marker på forskellige vækst stadier. Du kan indkredse din søgning ved både at skrive afgrødenavnet og afgrødestadiet, f.eks: ”vinterraps 60”. Afgrødestadierne er angivet i intervaller, og der er kun benyttet søgeord for afgrødestadier der ender på 0 eller 9.

Hjælp og inspiration til søgning
På denne internetside findes en liste over samtlige søgeord, der er benyttet i hele arkivet. Her kan du også få inspiration til din søgning, og danne dig et indtryk af hvilke emner der findes i arkivet. Ved at klikke på et søgeord i listen, får du de billeder i gennemsyn, som har det pågældende søgeord.
Hvis du er kørt fast i din søgning, kan du også søge hjælp på agrofoto@agrofoto.dk eller telefon +45 54430198.